ASA LOGO
 
 

ברכות לפקולטות הזוכות !!!!

ארכיטקטורה, פיסיקה, מתמטיקה חומרים והוראת המדעים

פקולטה מרוץ אופניים שחמט קליעה למטרה קטרגל סטריטבול כ.עף חופים ניווט מטמון בטכניון מרוץ הטכניון סה"כ נקודות לפקולטה סה"כ לפקולטות מאוחדות
אזרחית 7     11 8 10   55 91 138
סביבה         1 1   23 25
ביולוגיה               18 18
אזרחית - בינ"ל               4 4
מכונות 11 4 18 13 4 11 9 98 168 223
ביוטכנולוגיה   1         1 30 32
כימיה             4 19 23
חשמל   18 1 5 10 2   134 170 170
תעשיה וניהול 1 1 2 6     10 70 90 171
אווירונאוטיקה 10 7   1 1     41 60
ביו-רפואית 1             20 21
רפואה         8     41 49 49
ארכיטקטורה               13 13 264
פיסיקה 8 23 25 1 3 7 9 56 142
מתמטיקה   11 3   2     15 31
חומרים 2 4 18   4 9   37 74
הוראת הטכ' ומדעים               4 4
מדמ"ח   2 8 3 2 3 1 55 74 99
הנדסה כימית       1       24 25

* לפקולטה לפיסיקה התווספו 10 נק' על עידוד במשחק ליגת מכללות.
הפקולטה עם המספר הגדול ביותר של מעודדים במשחק.

 

מרוץ הטכניון  

מרוץ הטכניון מתקיים זו השנה השלישית, כחלק ממרוץ חיפה. במרוץ שלוש מיקצים: מקצה תחרותי 5 ק"מ, מקצה תחרותי 10 ק"מ וחצי מרתון 21 ק"קמ. השתתפות במקצה התחרותי מזכה את המשתתף בהשלמת שיעור ספורט.

 

כל התוצאות באתר המירוץ SPORTWEB


רונדו אופניים
התחרות פתוחה ל 64- משתתפים
מועד התחרות: 19/03/14
מקום התחרות: דשא מרכזי סמוך לבית הסטודנט
תקנון ופרטים נוספים >>
מקום שם משפחה שם פרטי פקולטה ניקוד
1 פורת שגיא אוירונאוטיקה 10
2 ספינר דויד מכונות 8
3 גל דורי אזרחית 6
4 ברק יהל פיסיקה 4
פירוט נקודות לפקולטות

שחמט
התחרות פתוחה ל-64 משתתפים
מועד התחרות: 26/03/14
מקום התחרות: אולם שקוף בית הסטודנט
תקנון ופרטים נוספים>>
מקום שם פקולטה ניקוד
1 גויכפיס, איליה חשמל 10
2 אפשטיין, ברוך מתמטיקה 8
3 ליפלנדסקי, סרגי חשמל 6
4 5 אלנבאום, אלמוג אווירונאוטיקה 4

קליעה למטרה  
תקנון ופרטים נוספים >>
מקום שם משפחה שם פרטי פקולטה סיכום סופי ניקוד
1 רבינוביץ' רומן מכונות 190 10
2 איליהגוייב איתי מדעי המחשב 178 8
3 בר עמנואל חומרים 166 6
4 גרניט תום תעשיה וניהול 149 4

ניווט מטמון בטכניון  
תקנון ופרטים נוספים >>  
מקום ראש קבוצה פקולטה ניקוד
1 אשגנזי אורטל תעשיה וניהול 10
2 גולדברג אהוד פיסיקה 8
3 שריג נעה מכונות 6
4 השג ענבל כימיה 4
 

קטרגל  
תקנון ופרטים נוספים>>  
מקום שם משפחה שם פרטי פקולטה ניקוד
1 ניידרמן ליאור מכונות 10
2 מילר רועי אזרחית  8
3 פלוטינסקי ויטלי תעשייה וניהול 6
4 רוזן פלג חשמל 4

כדורעף חופים  
תקנון ופרטים נוספים>>  
מקום שם משפחה שם פרטי פקולטה ניקוד
1 בן חיים גב אזרחית  10
2 מילול אופיר חומרים 8
3 כהנא אריאל מכונות 6
4 שפיגלמן יוגב פיסיקה 4
 

סטריטבול  
תקנון ופרטים נוספים>>  
מקום שם משפחה  שם פרטי  פקולטה ניקוד
1 צייזלר טל חשמל 10
2 אליהו אמיר רפואה 8
3 שילדהוז זיו אזרחית  6
4 ארזי זיו חומרים 4
 

 
להסבר אודות הטכניון צ'לנג >>
אס"א טכניון קרית הטכניון חיפה, 32000. טל 04-8293036, פקס: 04-8222435, sport@asat.technion.ac.il תקנון הצהרת נגישות