ASA LOGO
 

עדכונים על תחרויות, ליגות, משחקי אס"א וניקוד באתר אס"א ישראל

בדיקות רפואיות לחברי נבחרות

כל חבר נבחרת אס"א המתחרה במסגרת תחרויות אס"א ובאיגודים המקצועיים, חייב בבדיקה רפואית ארגומטרית תקפה לשנת הפעילות. מתחילת שנת הלימודים, עורכת היחידה לספורט בדיקות רפואיות מרוכזות לספורטאי אס"א.
1. סטודנטים מתחת לגיל 30  - בדיקה א.ק.ג במנוחה. 
2. סטודנטים מעל גיל 30  - בדיקת ארגומטריה במאמץ.

בהגעה לבדיקות, נא להצטייד בטופסים המתאים מלאים וחתוים ע"י הספורטאי

שאלון רפואי מכון לב-מד. חובה להגיע עם טופס מוכן ומלא לבדיקה להורדה
טופס בדיקות רפואיות לנבחרת אתלטיקה בלבד להורדה
טופס בדיקה לנבחרת קטרגל גברים בלבד להורדה
הבדיקות יתקיימו במרכז הרפואי לב-מד, דרך יפו 157 קומה 3 חיפה יצירת קשר
הנחיות לבדיקות ספורט  
דרכי הגעה בתחבורה ציבורית  

 

 

 

אס"א טכניון קרית הטכניון חיפה, 32000. טל 04-8293036, פקס: 04-8222435, sport@asat.technion.ac.il תקנון