גברים
נשים
מקום
מועד
מאמן
שם הקורס
מספר קורס
vv
  קהונה קלאב סמוך למלון לאונרדו
1900-1730ב
  מקל גלית
200-06