מקום
מועד
מאמן
שם הקורס
מספר קורס
  מקוון
2145-1930
2145-1930
ב
ד
  שרדר אנה
  דיבייט
902-34
  חדר 503 בית הסטודנט
2200-2030
2200-2030
ב
ה
  וובינקין נטליה
  שחמט
902-24