ASA LOGO
קורסי ספורט השלמת שיעור טיפול בפציעות
נבחרות ספורט לוח שנה אקדמי דרושים לספורט
קורסים לתארים מתקדמים רישום וביטול קורסי ספורט סמסטר קיץ
בדיקות רפואיות לחברי נבחרות לוח שיעורים חדר כושר וחוגים רפואה
 
ספורט לתארים מתקדמים
קורסי ספורט של היחידה לספורט
 
אס"א טכניון היחידה לספורט מפעילה חוגים לסטודנטים לתארים מתקדמים ללא תשלום נוסף בהרשמה מיוחדת.
ההרשמה היא לקורס אחד בלבד בכל סמסטר. ההשתתפות מותרת לחברי אס"ט בלבד.
לצפייה בנוהלי הרשמה>>
מועד פתיחת הרשמה סמסטר ב תשע"ט: 10/03/19 שעה 12:00 (תקופת הרשמה ראשונה)
מועד הרשמה תקופה שנייה - 13/3/19 שעה 12:00. מיועדת עבור סטודנטים שנרשמו לקורס ספורט בסמסטר א.
המערכת תשאר פתוחה לשינויים עד 01/04/19.
מועד פתיחת סמסטר: 17/03/19
 
תנאים לפתיחת קורסי ספורט:
1. מספר משתתפים מעל 80% ממספר המקומות המוגדר.
2. במידה והקורס מתקיים במתקנים חיצוניים ו/או מנוהל ע"י גורמים חיצוניים, פתיחתו של הקורס מותנת בעמידה של אותם גורמים בתנאי הבטיחות והביטוח.
 
מערכת קורסים לתארים מתקדמים סמסטר ב תשע"ט
English courses list
 

* קורס 200-04 שחיה - נדרשת רמת שחיה בסיסית.
* קורס  200-07 טיפוס ספורטיבי, ניתן להירשם פעם אחת בלבד!
* קורס 200-14 ניתן להירשם פעם אחת בלבד.
* קורס 200-15 סקיפרים רשיון בינלאומי, ניתן להירשם רק לאחר סיום קורס בסיסי (200-14).  ניתן להירשם פעם אחת בלבד.
* קורס 200-16 סקיפרים רשיון ישראלי, ניתן להירשם רק לאחר סיום קורס רמה 2 (200-15). ניתן להירשם פעם אחת בלבד.


חוגי מק"ק - מרכז קהילתי קנדה
לפרטים נוספים: http://www.asat.org.il/
חוגי מק"ם - מרכז קהילתי כפר משתלמים
לפרטים נוספים: http://www.asat.org.il/fun/

אס"א טכניון קרית הטכניון חיפה, 32000. טל 04-8293036, פקס: 04-8222435, sport@asat.technion.ac.il תקנון הצהרת נגישות