ASA LOGO
קורסי ספורט השלמת שיעור טיפול בפציעות
נבחרות ספורט לוח שנה אקדמי דרושים לספורט
קורסים לתארים מתקדמים רישום וביטול קורסי ספורט סמסטר קיץ
 
נבחרות ספורט
לאס"א טכניון 32 נבחרות ספורט, המייצגות את הטכניון בתחרויות אס"א בין כל המכללות והאוניברסיטאות בארץ. הנבחרות מייצגות את הטכניון גם באיגודים המקצועים השונים כגון אופני הרים, אתלטיקה, ניווט ועוד. כמו כן משתתפות הנבחרות בליגת מכללות בתחומי הכדורסל, קטרגל וכדוריד.
קבלה לנבחרות ספורט מתבצעת בשבועיים הראשונים לסמסטר. סטודנט אשר מעוניין להתקבל לנבחרת, יגיע למפגש הראשון של הנבחרת, ע"פ המערכת, ויעבור מבחן קבלה אותו יערוך המאמן. במידה ויתקבל, ירשום אותו המאמן הרשמה ידנית.
 
הנחיות הרשמה לנבחרות:
* הרשמה למבחני מיון לנבחרות וקורסים מתקדמים לסמסטר ב' תתבצע באתר אס"א טכניון, החל 01/03/2018.
* כניסה דרך עמוד הבית >> כניסה למערכת. לחיצה על "הרשמה לקורסים מתקדמים ונבחרות".
* ניתן להירשם למבחני מיון לקורס מתקדם או נבחרת אחת בלבד.
* בתום תקופת המיונים יודיע המאמן מי מהסטודנטים התקבל לנבחרת.
* סטודנט שהתקבל לנבחרת, רישומו יעבור מהמאמן למערכת ה-UG.
* על אחרויות הסטדנט לבדוק שאכן רשום לנבחרת. במידה ונרשם לקורס קודם, עליו לבטל את הרישום מרגע קבלתו לנבחרת על מנת שהרישום לנבחרת יכנס לתוקף.
 
לסטודנט חבר נבחרת הטבות רבות:
1. חבר נבחרת מקבל נקודה וחצי אקדמיות על כל סמסטר בנבחרת.
2. חבר נבחרת זכאי לתוית חניה בטכניון.
3. חבר נבחרת המשתתף בליגה או באיגוד מקצועי, זכאי למנוי בחדר כושר ב-50% הנחה.
4. חבר נבחרת המשתתף בליגה או באיגוד מקצועי, זכאי לניקוד נוסף בבקשה למעונות.
5. ספורטאים מצטיינים וספורטאי מופת נבחרים, זכאים למלגת ספורטאי, אשר נעה בין 500-2000 ש"ח.

החרגה מחובת לימודי העשרה

סטודנט שצבר 6 נקודות זכות או יותר במקצוע נבחרת ספורט (394902), והגיש אישור שייצג את הטכניון בשתי עונות ליגה או בשתי תחרויות בין-אוניברסיטאיות, לא יחויב בלימודי 6 נקודות זכות בלימודי העשרה אך יחויב בלימוד 2-4 נקודות זכות בלימודי העשרה, לפי מספר הנקודות שצבר במסגרת המקצוע הנזכר לעיל ובהתאם למפתח שנקבע בטבלה מס’ 2. בכל מקרה על הסטודנט לצבור לפחות 2 נקודות בלימודי העשרה .

סטודנטים הרשומים בנבחרות ספורט (394902)
מס’ נקודות נבחרת מינימום לימודי העשרה השלמת חובת חינוך גופני בחירה חופשית סה”כ
ארבע שנתי תלת שנתי ארבע שנתי תלת שנתי ארבע שנתי תלת שנתי ארבע שנתי תלת שנתי
0 6 6 2 2 4 2 12 10
1.5 6 6 1 1 3.5 1.5 12 10
3 6 6 0 0 3 1 12 10
4.5 6 6 0 0 1.5 0 12 10.5
6 4 4 0 0 2 0 12 10
7.5 4 4 0 0 0.5 0 12 11.5
9 2 2 0 0 1 0 12 11
10.5 2 0 0 12.5
12 2 0 0 14

* לצפיה בסילבוס, לחצו על שם הקורס.

סמסטר א תשע"ח
לצפייה בלו"ז היחידה לספורט >>
 

תוית חניה לחברי נבחרות

כל חבר נבחרת אס"א, זכאי לתווית חניה בטכניון, בצבע כחול-לבן, מהסמסטר השני בנבחרת.
על מנת לקבל את התווית, נא להוריד מהאתר את טופס מחלקת הביטחון, למלאו ולהביא לחתימה למזכירות היחידה לספורט, בשעות הקבלה בלבד! את התווית ניתן לקבל בשער הראשי של הטכניון בשעות הפתיחה.

מנוי לחדר כושר לחברי נבחרות המתחרים בליגה או איגוד מקצועי

חבר נבחרת המשתתף בליגה או באיגוד מקצועי, זכאי ל-50% הנחה למנוי בחדר כושר. רשימת חברי נבחרות הזכאים להנחה זו נמצאת במזכירות חדר הכושר (לאחר הרישום לנבחרת). למימוש ההטבה נא לגשת ישירות למזכירות חדר הכושר, הנמצאת סמוך לחדר הכושר, בשעות הקבלה. לרשימת הליגות ואיגודים מקצועיים, ראה מטה.

זכאות למעונות לחברי נבחרות

חבר נבחרת המשתתף בליגה או באיגוד מקצועי, זכאי לתוספת נקודות בעת הגשת בקשה למעונות. על מנת לקבל האישור, נא לגשת למזכירות היחידה לספורט, בשעות הקבלה בלבד!

 

מילגות בתחום הספורט
 
הסכום הכללי של המלגות (משתנה משנה לשנה)  יתחלק בין שלוש קטגוריות :
1. אלוף בענף אישי - מקום ראשון בתחרות במסגרת אליפות אס"א עם ניקוד.
  בענף קבוצתי - נציג קבוצה שזכתה בתחרות במסגרת אליפות אס"א עם ניקוד.
  נציגי נבחרות כדורסל וקט-רגל אולמות המשתתפות בליגת מכללות, תמיד יכנסו
לקטגוריית אלופים ללא קשר למיקום הקבוצה בסיום הליגה.
   
2. מצטיין הספורטאי עם ההישג הטוב ביותר במסגרת אליפות אס"א עם ניקוד.
3. מופת הספורטאי הבולט בארגון וגיבוש של הנבחרת (ע"פ הערכת מאמן).
* בנבחרת הכוללת פחות מ- 10 חברים, זכאות למלגת מצטיין ומופת תינתן לספורטאי אחד בלבד.
 
קריטריונים    
1. חברות פעילה בנבחרת לפחות שנתיים.
2. סטודנטים הלומדים בכל מסגרות הלימוד בטכניון: מכינה, הסמכה, מוסמכים, הנדסאים, לימודי חוץ.
3. שני נציגים מכל מסגרת תחרותית באס"א עם ניקוד.  בנבחרות עם פחות מ- 10 חברים, נציג אחד (לפי הישג).
4. פעם אחת במהלך הלימודים. מקרים חריגים יעלו לדיון בועדת ספורט.
5. אלופי תחרויות אס"א עם ניקוד, עד שלוש פעמים במהלך הלימודים.
המלגות מחולקות לספורטאים בטקס בוגרי הנבחרות לקראת סוף שנת הלימודים.
אס"א טכניון קרית הטכניון חיפה, 32000. טל 04-8293036, פקס: 04-8222435, sport@asat.technion.ac.il תקנון