ASA LOGO
קורסי ספורט השלמת שיעור טיפול בפציעות
נבחרות ספורט לוח שנה אקדמי דרושים לספורט
קורסים לתארים מתקדמים רישום וביטול קורסי ספורט סמסטר קיץ
בדיקות רפואיות לחברי נבחרות לוח שיעורים חדר כושר וחוגים רפואה
היחידה לספורט פועלת ע"פ לוח השנה האקדמי של הטכניון, ולכן כל שינוי שמופיע בלוח השנה האקדמי תקף גם לקורסי היחידה לספורט.
להורדת לוח שנה אקדמי >> שימו לב, הלוח הגרפי מופק פעם בשנה ולכן עידכונים ושינויים מומלץ לבדוק מידי זמן מה ברשימת התאריכים הנמצאות ב-UG.
הנחיות לטיפול בנושאים אקדמים

הרישום לקורסי ספורט מתבצע אך ורק דרך המערכת הממוחשבת של לימודי הסמכה. שינויים וביטולים ניתן לעשות שבועיים מתחילת הסמסטר, לאחר מכן, לא ניתן יהיה לערוך שינויים ברישום. ביטול קורס לאחר השבועיים הראשונים, ניתן דרך הפקולטה או ע"י מילוי טופס בקשת סטודנט באתר לימודי הסמכה. הנחיות נוספות באתר לימודי הסמכה.

בכל נושא הקשור לפעילות בקורסי ספורט הנכם מוזמנים לפנות במייל למזכירות היחידה לספורט: sport@asat.technion.ac.il

ערעור על ציון - לכל סטודנט הזכות לערער על ציונו, אך חשוב לדעת כי אין אפשרות לשנות ציון אלא במקרים חריגים בלבד. לערעור נא למלא טופס ערעור, ולשלוח במייל למאמן או למזכירות היחידה לספורט.


הנחיות להשלמת שיעור
השלמת שיעור תאושר ע"י מדריך הקורס וזאת עקב העדרות מוצדקת ומוכחת כגון: מחלה,  פציעה, בחינה,  סיור פקולטי וכד'. על חיסורים הידועים מראש יש להודיע למאמן ולהציג אישורים מתאימים.  אי השלמת שיעור במועד תפחית מהציון הסופי חמש נק' עבור כל חיסור שלא הושלם. שירות מילואים אינו נחשב כחיסור !
1 יש להשלים כל חיסור מלבד חיסור בשל מילואים תוך שבועיים ממועד החיסור.
2 ניתן להשלים עד 3 שיעורים בסמסטר מתוך רשימת ההשלמה. במקרים יוצאי דופן ניתן לפנות למחלקה ללימודים הומניסטים.
3 השלמת שיעור אפשרית רק בקורסים הרשומים מטה .חובה להגיע להשלמת שיעור עם טופס השלמת שיעור מהמורה במקצוע במילוי כל הפרטים הנדרשים ,תלבושת ספורט מלאה ומגבת.
4 אין להשלים יותר משיעור בשבוע ולא באותו יום.
5 בשבוע האחרון אין השלמות ,חוץ מאשר לסטודנט שהחסיר עד שבועיים לפני כן.
  להורדה/הדפסה

 
פציעות בקורסי ספורט

כל סטודנט חבר אס"ט, בעל תעודת סטודנט בתוקף, מבוטח בביטוח תאונות אישיות, הכולל גם את פעילות הספורט בקורסים ובנבחרות. סטודנט חבר אס"ט אשר נפצע בעת פעילות ספורט, יכול להגיש תביעה בחברת הביטוח של אגודת הסטודנטים.
במקרה פציעה נא לפנות למזכירות לקבלת הטופס הרלוונטי.

אס"א טכניון קרית הטכניון חיפה, 32000. טל 04-8293036, פקס: 04-8222435, sport@asat.technion.ac.il תקנון הצהרת נגישות
wanted calendar diet courses forms run hashlama info